Firma

"RJ-SYSTEM" Sp. z o.o. posiada Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ochrona osobista oraz ochrona mienia to najbardziej odpowiedzialne zadania jakie przed nami stoją, dlatego jesteśmy do nich przygotowani ze szczególną starannością. Zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa jest naszym najwyższym celem. Zadania ochrony realizujemy w oparciu o wymogi ustawowe, wewnętrzne regulaminy i plany ochrony uzgadniane ze Zleceniodawcami.